Aanvaarding: vrede sluiten met de werkelijkheid

Levenskunst & Spiritualiteit

Vrede sluiten met de werkelijkheid

 

Dit stukje, dat je nu leest, was een uur geleden al geschreven. Vervolgens crashte mijn computer, waardoor alle mooie woorden die ik zojuist had geschreven verloren gingen.

Nu begin ik dus opnieuw te schrijven, en kan meteen het onderwerp waarover ik wilde schrijven in de praktijk brengen!

 

Aanvaarding

Het onderwerp is: vrede sluiten met de werkelijkheid. Het woord ‘aanvaarding’ roept vaak irritatie en verzet op, omdat het geassocieerd wordt met berusting, passiviteit en slachtofferschap.

Twee vrouwen door wie ik me al jaren laat inspireren, namelijk Etty Hillesum en Pema Chödrön, hebben mij geïnspireerd door ‘aanvaarding’ op een heel andere manier te benaderen, en er een veel actievere betekenis aan te geven. Aanvaarding betekent voor hen: de volledige werkelijkheid toelaten in je ervaring, precies zoals die is, of die nu mooi of lelijk, fijn of akelig is.

 

Etty Hillesum
Etty Hillesum schreef haar dagboeken in de Tweede Wereldoorlog. Haar leven werd in 1943 in Auschwitz wreed beëindigd. In de korte periode van twee jaar dat zij haar dagboeken en brieven schreef, maakte zij een ontwikkeling door waarin het begrip aanvaarding centraal staat.

Etty komt in de laatste jaren van haar leven tot de conclusie dat juist het doorléven en van alle tegenstrijdigheden het leven werkelijk de moeite waard maakt: ‘

Het [leven] is zelfs zinrijk in z’n zinneloosheid, mits men maar voor alles een plaats inruimt in z’n leven en het hele leven als een eenheid in zich draagt en dan is het toch op de een of andere manier een gesloten geheel. En zodra men onderdelen daarvan wil uitschakelen en niet accepteren en men eigenmachtig en willekeurig dit van het leven wel wil aanvaarden en iets anders niet, ja dan wordt het inderdaad zinneloos, omdat het niet meer één geheel is en alles willekeurig wordt.’ (pagina 491 van ‘De nagelaten geschriften van Etty Hillesum’)

Als je de dagboeken van Etty Hillesum leest, dan is haar steeds terugkerende conclusie, dat je pas aan leven toekomt als men het aanvaardt zoals het zich voordoet:  ’Het leven en het sterven, het lijden en de vreugde, de blaren aan de kapotgelopen voeten en de jasmijn achter mijn tuin, de vervolgingen, de ontelbare zinneloze wreedheden, alles en alles, het is in me als één krachtig geheel en ik aanvaard alles als één geheel.’ Het leven wordt volgens Etty Hillesum zinloos als we op wilskracht bepaalde moeilijke elementen van ons leven ontkennen.

 

Pema Chödrön

Pema Chödrön stelt dat juist als onze wereld instort, juist als alles misloopt en als we in een crisis beland zijn, dat juist dan een ideale situatie is om het hart te openen. De ‘gewone’ verdedigings- en ontkenningsmechanismen zijn onderuit gehaald. Het hart ligt open en bloot aan de oppervlakte. De situatie is wankel. Je weet niet wat je moet. 

De neiging is om hard weg te rennen en alle deuren dicht te gooien, maar volgens Pema Chödrön is nu het uitgelezen moment om te oefenen in aanvaarding: ‘Bij die wankelheid blijven – bij een gebroken hart blijven, bij een rommelende maag, bij het gevoel van hopeloosheid en van wraak-willen-nemen – dat is het pad van de ware bewustwording’ (Chödrön, Pema (1998), Als je wereld instort. Utrecht: Servire. p. 26). 

 

Computercrash

En op heel kleine schaal kan ik daar nu aan toevoegen: juist na een computercrash, juist als je chagrijnig bent, juist als je ontzettend kwaad op jezelf dreigt te worden, en juist als je zin hebt om het bijltje erbij neer te gooien. 

Juist dan is het het uitgelezen moment om te oefenen in aanvaarding, en om vrede te sluiten met de werkelijkheid. 

 

Warme groet!

Simone 

 

Related posts:

Doelgericht en onthecht

Doelgericht en onthecht

Als je je doelen wilt bereiken is de balans tussen doelgerichtheid en onthechting fundamenteel. Leer hoe doelen je kunnen inspireren en concrete invulling geven aan je waarden, terwijl je stress vermijdt door de werkelijkheid te accepteren zoals die is.

Van boeddhistische psychologie naar Acceptance and Commitment Therapy

Van boeddhistische psychologie naar Acceptance and Commitment Therapy

Al jaren later ontdekte ik de boeddhistische psychologie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT sprak me direct aan door de combinatie van spiritualiteit en concrete handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels pas ik de principes van ACT al jaren toe in mijn coaching.

Het kleine ik en het diepe ik

Het kleine ik en het diepe ik

Als je je down, verdrietig of boos voelt, haal je mogelijk je ‘kleine ik’ en ‘diepe ik’ door elkaar. Een verschuiving in perspectief van het kleine ik naar het diepe ik kan zorgen voor innerlijke rust en acceptatie, zelfs als problemen blijven bestaan.

Pin It on Pinterest

Share This