Acceptance and Commitment Therapy laat de symptomen voor wat ze zijn…

Blog

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een therapeutische methodiek die steeds meer binnen coaching wordt gebruikt. Ik heb er al veel over geschreven.

 

Een belangrijk aspect van ACT is dat het niet zo op ‘symptomen’ gericht is. Met symptomen bedoel ik allerlei lastige gevoelens, allerlei neurotische tics, allerlei negativiteit die er in jou, mij en iedereen rond kan waren. En dat is even wennen. De meeste psychologische theorieën gaan er vanuit, dat je minder last van symptomen moet hebben, voordat je een beter leven kunt leiden. ACT neemt een radicaal ander standpunt in, namelijk dat (a) de kwaliteit van je leven wordt bepaald door de mate waarin je je verbindt (‘committeert’) aan door waarden gedreven acties die mindful zijn, en (b) dat dit mogelijk is ongeacht het aantal symptomen dat je hebt, mits je mindful op die symptomen reageert. (zie Harris, R, Acceptatie en commitmenttherapie in de praktijk, p15).

 

 

 

Er wordt dus niet beloofd dat je angst, verlegenheid, jaloezie, onzekerheid of wat dan ook weg zal gaan. In de praktijk blijken die symptomen zeker minder te worden, wetenschappelijk onderzoek toont dat ook aan, maar binnen ACT wordt dat beschouwd als een soort bonus. Leuk meegenomen.

 

De pijlen van ACT zijn daarentegen gericht op een mindful, waarde-vol bestaan, en niet op het bestrijden van symptomen. Wél op het veranderen van je relatie met de symptomen. Hoe verhoudt je je tot je angst? Hoe ga je om met je jaloezie? Laat je je regeren door je onzekerheid? ACT streeft ernaar je zodanig mindful met je symptomen om te gaan, dat je je niet meer laat afhouden om de richting te kiezen in je leven, die je werkelijk waardevol vindt.

 

Dat kan in het begin ongemakkelijk voelen. Iedereen wil immers het liefst van zijn onzekere, kwetsbare, angstige gevoelens af. Maar in tweede instantie kan het een enorme bevrijding zijn. ‘Leven is lijden’, zei de Boeddha. Oftewel: ‘Shit happens’. ACT helpt om manieren te vinden om dit lijden beter te dragen, waardoor je meer ruimte hebt om die richting te volgen die je het liefst zou willen.

 

 

Voor wie meer wil weten over ACT en Mindfulness, en de inzichten ervan graag wil leren toepassen in het eigen leven:

 

In het najaar van 2010 geef ik een:

 

Coachingstraject op basis van Mindfulness en ACT (acht bijeenkomsten vanaf woensdag 22 september 9.30 – 12.00 uur)

 

Dit coachingstraject is bedoeld voor mensen die hun leven als onbevredigend ervaren, en het meer richting willen geven. Klachten als somberheid, gespannenheid, onzekerheid en lusteloosheid weerhouden hen daarvan. ‘Pas als ik van mijn ongelukkige gevoel af ben, kan ik met mijn leven beginnen’, zo is de heersende overtuiging.

 

Coaching gebaseerd op mindfulness en ACT beargumenteert waarom deze aanpak niet werkt, en biedt een alternatief. Negatieve gevoelens zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Wanneer je dit aanvaardt stopt de dagelijkse strijd ertegen. Er ontstaat ruimte en energie om nu te doen wat je werkelijk waardevol vindt.

 

Mindfulnessoefeningen en de theorie achter ACT vormen de rode draad door dit coachingstraject. Er wordt ruim aandacht besteed aan welke waarden je belangrijk vindt, en welke richting je je leven zou willen geven. Dagelijks oefenen met mindfulness is een vast onderdeel van de cursus. Na afloop heb je een gedegen inzicht in de theorie achter ACT, en heb je goede handvatten om de opgedane inzichten en mindfulness-ervaring blijvend in je leven in te bedden.

 

Het coachingstraject bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend. De deelnemersgroep is klein, daardoor draagt het coachingstraject een intensief karakter, waarin veel plaats is voor ieders persoonlijke inbreng.

 

Tijdstip: woensdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.

 

Data: 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 3 november, 10 november, 17 november 2010.

 

Locatie: Bokkeduinen 4 • 3452 JN Vleuten • 030-8900173

 

Kosten: € 325,00 inclusief btw (inclusief werkboek – dit wordt je toegezonden). Voor U-pas-houders: € 195,00 inclusief btw. Als je werkgever of uitkerende instantie betaalt, is het tarief € 525,00 excl. btw. (het traject is ook te volgens als onderdeel van een IRO-traject). Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) mijn coaching.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

Uitstellen of doorgaan?

Uitstellen of doorgaan?

Het werk doen waar je van houdt is fijn. Dat werk vormgeven in een zelfstandig bedrijf of eigen praktijk is heerlijk....

Vacare = leeg worden

Vacare = leeg worden

Het woord ‘vakantie’ komt uit het Latijnse vacare, dat ‘leeg worden’ betekent. Bij uitstek dus...

Pin It on Pinterest

Share This