ACT: Acceptance and Commitment Therapy – 2

Blog

Eerder schreef ik over het belang van ‘mindfulness’ en ‘cognitieve defusie’ binnen de Acceptance & Commitment Therapy. Nu behandel ik een derde belangrijke component binnen ACT, namelijk ‘handelen naar je waarden’, oftewel datgene doen wat je werkelijk belangrijk vindt. In het engels wordt het Commitment genoemd : je echt verbinden met een levensproject, en acties ondernemen om dat vorm te geven. Doen wat je waardevol vindt!

Als je na een tijdje oefenen met de principes van ACT langzamerhand leert wat afstand te nemen van je gedachten, niet zo heftig meer door je gevoelens wordt meegesleurd en wat meer in staat bent om met aandacht en zintuigen in het hier en nu te zijn ontstaat er meer ruimte om te doen in je leven wat je werkelijk waardevol vindt. Dat is waar het binnen de Acceptance & Commitment Therapy uiteindelijk om te doen is: dat je je leven kunt vormgeven zoals je dat het liefste zou willen. Daarvoor is het wel nodig dat je onderkent wat werkelijk waarde voor je heeft.
Oefening: Stel je voor dat je gestorven bent. Je ligt in de kist, en vrienden houden een toespraak over jou en je leven. Wat zou je willen dat er over jou gezegd wordt? Wat zijn de diepste waarden waar je naar geleefd hebt? In het teken waarvan heeft jouw leven gestaan?
Volgens ACT is het uiteindelijk de kunst om naar die waarden te handelen, en je niet gek te laten maken door wat je negatieve gedachten en gevoelens je allemaal ingeven (‘ach joh, dat heeft geen zin’, ‘ja-maar…’, ‘daar ben ik te depressief voor’). Het feit dat je door ‘mindfulness’ meer contact krijgt het met het concrete zintuiglijke bestaan, laat je je minder ringeloren door alles wat er in je hoofd rondspookt.
Zo kan een positieve spiraal ontstaan. Je gaat steeds meer bezig met dingen die je de moeite waard vindt. Ondertussen kom je vanzelfsprekend allerlei lastige emoties tegen, maar dat is eigenlijk ook niet zo erg, want die horen bij het leven, bij groei en bij ontwikkeling. Langzamerhand raak je psychologisch gezien steeds flexibeler, en kun je steeds meer allerlei soorten gedachten en gevoelens verdragen. Dat betekent dus niet dat je je nooit meer rot voelt, maar wel dat je leven meer kwaliteit krijgt.

0 Comments

Related posts:

Pin It on Pinterest

Share This