Een eigen bedrijf: start vanuit je hart (gratis boek!)

Blog

Een van de meest vrije manieren om het werk te gaan doen wat je echt ontzettend leuk vindt, is een eigen bedrijf op te zetten.

Het zelfstandig ondernemerschap vraagt veel van je. Je moet leren formuleren wat het nu eigenlijk is dat je te bieden hebt, je moet gaan staan voor je ware dienst en product, je moet jezelf naar buiten durven brengen, geld durven vragen voor wat je waard bent, en vooral: klanten vinden!
Dit is een pittige weg, waar je jezelf flink tegen kunt komen, en waar je af en toe de wanhoop nabij kunt zijn. Maar het is ook ontzettend leuk! Je leert verschrikkelijk veel over jezelf. Een eigen bedrijf starten gaat over durven dromen, en die dromen door de taaie werkelijkheid heen heel concrete handen en voeten geven. Dat kan ontzettend bevredigend zijn. (foto www.flickr.com, pedrosimoes7)

Start vanuit je hart

Tijdens het van de grond trekken van mijn eigen bedrijf heb ik veel gehad aan allerlei Amerikaanse marketingliteratuur. Nadat ik eerst een hoop weerzin moest wegslikken, bleek dat die voor onze Europese oren nogal glad klinkende praatjes ook een hoop zinvols te bevatten. Maar veel leuker vond ik het boek ‘Start vanuit je hart’, van Patrick Roozemond. Ook hij is gegrepen door het gegeven dat het prachtig zou zijn als mensen die zich tot zich geroepen voelen tot het vormgeven van hun (werk)ideaal die roeping ook volgen en vorm geven. Zijn boek begint dan ook met het citaat van Steve Jobs (de oprichter van Apple): ‘Your time is limited, so don’t let it be wasted living someone else’s life’

De toekomst van je onderneming visualiseren

Patrick dwingt je door het boek heen om concreet te worden. Een van zijn opdrachten is bijvoorbeeld:Zie voor je hoe je week eruit ziet over bijvoorbeeld één jaar. Wat doe je dan dagelijks? Hoeveel dagen werk je per week? Hoeveel klanten heb je dan? Hoe ziet je dagritme eruit: opstaan, ochtend, middag, avond, naar bed? Hoeveel uren werk je per week?

Zoek een commissaris

In het boek staan ook geweldig goede tips: om een ‘commissaris’ te zoeken bijvoorbeeld. Een commissaris is iemand in je omgeving die je welgezind is, die rotsvast in jou en je onderneming gelooft, maar die ook kritisch durft te zijn en je flink durft te bevragen. Die commissaris hoeft geen kloon van je te zijn, liever niet zelfs. Het mag ook die ‘brallerige oom’ van je zijn, die veel dingen heel anders ziet dan jij. Als hij maar voor de volle honderd procent achter jou en je bedrijf staat.

Omgaan met saboteurs

Patricks boek helpt je ook om je ‘saboteurs’ op het spoor te komen. Elke beginnende, en overigens ook elke gevorderde ondernemer kent ze. Patronen, die je ‘uit je kracht’ halen, stemmetjes in je hoofd die je ondermijnen en ervoor zorgen dat je gaat uitstellen en slabakken. Tegenkrachten dus bij het opstarten of continueren van een onderneming. Het mooie van Patricks visie is dat iedereen een worstelend wezen is. Iedereen heeft én een unieke visie en missie, en een talent dat de moeite is om in de wereld gezet te woren, maar is tegelijkertijd ook een klungelende, worstelende minkukel.
Saboterende tegenkrachten laten zich niet makkelijk te lijf gaan met allerlei dappere oplossingen, goede voornemens, positieve gedachten en dergelijke. Ze steken van tijd tot tijd de kop op. De kunst is om ze dan op het spoor te komen, en simpelweg bewust waar te nemen. Het hoeft niet te veranderen, alleen bewustzijn van de saboterende krachten helpt al om de greep van dit soort tegenkrachten losser te maken. Patricks visie op saboterende krachten sluit wat dat betreft mooi aan bij mindfulness-georiënteerde therapievormen als ACT.

Download het gratis!
Het boek van Patrick gebruik ik vaak bij coachingstrajecten waarbij iemand zelf toe wil werken naar het zelfstandig ondernemerschap. Sinds kort biedt hij het gratis als pdf aan op internet. Dank, Patrick!

Tot slot een mooi citaat uit het boek ‘Start vanuit je hart’. Het is een gedicht van de soefimysticus en -dichter Mevlana Rumi (13e eeuw)


Wees dus niet terughoudend
Laad het schip en zet koers

Niemand weet met zekerheid
of het schip zal zinken
of de haven zal bereiken.

Echter, wees niet een van die
koopmannen die de oceaan niet riskeert.

Dit is veel belangrijker
dan het verdienen of verliezen van geld.

Related posts:

Uitstellen of doorgaan?

Uitstellen of doorgaan?

Het werk doen waar je van houdt is fijn. Dat werk vormgeven in een zelfstandig bedrijf of eigen praktijk is heerlijk....

Vacare = leeg worden

Vacare = leeg worden

Het woord ‘vakantie’ komt uit het Latijnse vacare, dat ‘leeg worden’ betekent. Bij uitstek dus...

Pin It on Pinterest

Share This