Zen in Actie

Op dit moment lees ik ‘Aanwijzingen voor de kok – Zen in actie’ van Bernie Glassman. Bernie is een voormalig ruimtevaart-ingenieur en wiskundige, hij werd daarna zenleerling en vervolgens zenleraar, en ontpopte zich vervolgens als een door zen begeisterde, sociale ondernemer.

Hij startte een bakkerij die banen creëerde voor mensen met weinig opleiding en vaardigheden en begon een daklozenopvang. Samen met zijn vrouw richtte hij de Zen Peacemaker Circle op – een Zenkring die onder andere sesshins op straat houdt, met en tussen daklozen. Kortom: niet bepaald een spiritueel leraar die zich ver houdt van ‘het gewone leven’, van werk, geld verdienen en ondernemerschap, maar er middenin gaat staan. Voor hem zijn spiritualiteit, werk en samenleving één ondeelbare eenheid.

In zijn woorden:

‘Op zijn diepste, meest fundamentele niveau is zen – zoals overigens elk ander spiritueel pad  – (…) de bewustwording van de eenheid van het leven in al zijn aspecten.

Het is niet alleen het pure of ‘spirituele’ deel van het leven, maar het leven in zijn geheel: de bloemen, de bergen, de rivieren, de beken, en ook de verpauperde stadskernen en de dakloze straatkinderen. Het is de staalblauwe hemel, maar ook de bewolkte hemel en de smog. Het is de duif die door de open hemel vliegt, de duif die schijt in volle vlucht, en het trappen in de duivendrek op het voetpad. Het is de roos die in de tuin groeit, de afgesneden roos in een vaas, het afval dat we samen met de roos weggooien en de composthoop waarop het afval terechtkomt.

Zen is leven – ons leven. Het is de bewustwording dat alle dingen niets anders zijn dan uitdrukkingen van mijzelf en dat ikzelf niets anders ben dan de volledige uitdrukking van alle dingen. Het is een leven zonder grenzen.

 

Koken met wat er is

Ik ben zelf geneigd dit steeds weer opnieuw te vergeten. Die roos, daar gaat het toch om! Die duif in volle vlucht! Die staalblauwe hemel!

Wat nou: afval, duivendrek en smog? Wat nou mislukking, twijfel, wanhoop, niet-weten? Wat nou dakloosheid, maatschappelijke ongelijkheid? Daar tekenen we toch niet voor? Dat zijn we toch liever kwijt dan rijk?

 

Geïnspireerd

Leven geïnspireerd door Zen of welk ander spiritueel pad dan ook betekent niet in een perfecte wereld in een perfecte stemming in een perfect tempo de perfecte dingen op perfecte wijze doen. Het betekent juist werken met de levens-ingrediënten die voorhanden zijn, en geen enkel aspect uit je ervaring afwijzen.

Zoals een zen-kok met liefde de maaltijd bereidt met de ingrediënten die er op dat moment voorhanden zijn. Is de kok vol vertrouwen, geïnspireerd en energiek? Dan zijn dat vandaag haar ingrediënten. Is hij vertwijfeld, ontmoedigd en bang? Dan zijn dat vandaag zijn ingrediënten.

En je vermoeide of juist uitgeruste lichaam is een ingrediënt, je kinderen zijn ingrediënten, de buurvrouw die je groet, de hond die voor je deur heeft gepoept, de merel die zingt, de gootsteen die schoongemaakt moet worden, de factuur die moet worden opgemaakt, de training die je voorbereidt, de klant die je spreekt.

Alles wat er is is onderdeel van de maaltijd die de zen-kok bereidt.

 

Een heerlijke maaltijd

Dit kan misschien streng lijken: ‘doe het maar met wat er voorhanden is’. Maar ik vind het zelf vooral troostrijk. Dat ik niet eerst in een perfect wezen hoef te veranderen, om mijn werk te kunnen doen. En dat de wereld om me heen niet eerst in een perfect oord hoeft te veranderen, om er volop in te kunnen leven en werken.

Dat het juist een uitnodiging is om te stoppen met streven eerst een ander, beter en evenwichtiger mens te moeten worden, voordat het ‘echte leven’ kan beginnen. Om niet eerst van de wereld te eisen dat hij in mijn ogen mooier, schoner en eerlijker wordt, voordat ik hem volop kan omarmen.

Vanuit het diepe vertrouwen, dat het leven één groot, ondeelbaar geheel is, waarbij geen enkel ingrediënt hoeft te worden uitgesloten om een heerlijke maaltijd te kunnen klaarmaken.

 

 

warme groet!

Simone

 

 

p.s.: Het boek ‘Aanwijzingen voor de kok‘ van Bernie Glassman is uitgegeven door Milinda

 

Related posts:

Doelgericht en onthecht

Doelgericht en onthecht

Als je je doelen wilt bereiken is de balans tussen doelgerichtheid en onthechting fundamenteel. Leer hoe doelen je kunnen inspireren en concrete invulling geven aan je waarden, terwijl je stress vermijdt door de werkelijkheid te accepteren zoals die is.

Van boeddhistische psychologie naar Acceptance and Commitment Therapy

Van boeddhistische psychologie naar Acceptance and Commitment Therapy

Al jaren later ontdekte ik de boeddhistische psychologie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT sprak me direct aan door de combinatie van spiritualiteit en concrete handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels pas ik de principes van ACT al jaren toe in mijn coaching.

Het kleine ik en het diepe ik

Het kleine ik en het diepe ik

Als je je down, verdrietig of boos voelt, haal je mogelijk je ‘kleine ik’ en ‘diepe ik’ door elkaar. Een verschuiving in perspectief van het kleine ik naar het diepe ik kan zorgen voor innerlijke rust en acceptatie, zelfs als problemen blijven bestaan.

Pin It on Pinterest

Share This