Laat je stem horen

Blog

In de kunst telt maar één ding – en dat is dat je je eigen stem vindt.  [ Tom Waits ]

Je eigen praktijk of bedrijf hebben is een moedige daad (of eigenlijk liever nog: een steeds maar doorgaande rij moedige daden). En één van de moedige dingen waar een eigen bedrijf je toe uitnodigt is het vinden van je eigen stem. Je eigen geluid, je eigen tuning, je eigen vorm van expressie.

Ik kan de mooie uitspraak van Tom Waits hierboven daarom helemaal onderschrijven, maar ik denk dat hij niet alleen geldt voor de kunst, maar ook voor het ondernemerschap. Althans die vorm van ondernemerschap, waarbij je bedrijf of je praktijk niet los te denken is van jezelf, van je eigen levensgeschiedenis en je bezieling.

Welke toon wil je aanslaan?

Een bezield bedrijf timmer je niet even uit de grond, het is een reis die je maakt, waarbij je steeds eerlijker durft te laten horen, wat je te melden hebt. Waarbij je steeds nauwer weet welke woorden echt bij jou passen, welke toon jij aan wilt slaan. Waarbij je steeds preciezer gaat voelen: ‘nu overschreeuw ik mezelf’. Of het tegendeel: ‘nu slik ik wat ik eigenlijk wil zeggen in’. ‘Nu praat ik een ander na’. Of: ‘nu zeg ik wat ik denk dat de mensen van mij willen horen, in plaats van wat ik eigenlijk te zeggen heb’

Laat je stem klinken

Ondernemerschap is een schitterende weg, waarbij je meer en meer je stem kunt vinden. Het wonderlijke en paradoxale is, dat er niets beangstigender is dan je diepste waarheid te laten horen, en dat er tegelijkertijd niets vanzelfsprekender en ‘veiliger’ voelt dan echt je eigen stem te laten horen.
Een van de mooiste manieren om te experimenteren met het figuurlijk vinden en durven laten horen van je stem, is letterlijk je stem laten klinken. De menselijke stem is een prachtig en wonderlijk instrument. In je stemgeluid hoor je waar je werkelijk van gaat stralen en waar je bezieling ligt. En als je interessant en flink probeert te doen is dat ook onmiddellijk te horen in je stem. Als je verdrietig bent of geraakt kun je soms niet zingen zonder dat de tranen over je wangen stromen. De stem is kortom een sleutel naar de ziel.

Jouw geluid wil gehoord worden

Als je je stem gebruikt of zingt, dan geef je van jouw overvloed. Je maakt werkelijk van binnenuit contact, en je aanvaard dat dat voor jezelf (of voor de ander) soms ongemakkelijk is. Je stem helpt je de weg naar binnen te zoeken, en geeft geweldige manieren om datgene wat binnenin leeft naar buiten te brengen. Ieders innerlijke waarheid is anders, ieders stem is anders – en volmaakt zoals hij is – , en ieders geluid wil gehoord worden! De stem is gevoelig en teer, maar ook buitengewoon krachtig en geeft je de mogelijkheid om die beide kanten in jezelf te ontdekken en te uiten.

Daar is moed voor nodig

Je hebt moed nodig om je stem – en daarmee je waarheid – te laten klinken. De bijbehorende angst, schaamte, onzekerheid of wanhoop laten zich niet wegmoffelen. Maar mét dat de kwetsbaarheid naar buiten komt, komt ook de oerkracht naar buiten. En die oerkracht, dat is waar het in je bedrijf of praktijk over gaat. Dat is de kracht, die je in de wereld te zetten hebt, en die jouw cliënt of klant wil horen.

 

Geef stem aan je praktijk

Wil je aan de slag met jouw eigen stem? Kom dan naar de stemwerkdag ‘Geef stem aan je praktijk’ op vrijdag 12 oktober aanstaande, van 10.30 tot 15.30 uur (Geef je uiterlijk vrijdag 5 oktober op). Hier lees je er meer over.

 

Verantwoording foto: www.flickr.com, fotograaf imagineyouneverknow

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts:

Pin It on Pinterest

Share This