NBD|Biblion: “goed geschreven en gemakkelijk toegankelijk”

boekrecensies

Hoe vervul je ondernemerschap met passie en bezieling? Hoe combineer je het voeren van een bedrijf met spiritualiteit? Dit boek, geschreven door iemand met een sociaalwetenschappelijke opleiding, beoogt vanuit een zeer persoonlijke visie deze vragen te beantwoorden.

De auteur, thans werkzaam als ondernemerscoach, gaat daarbij in op vraagstukken rondom visie, het doen van een passend aanbod, de organisatie en inrichting van de productie en het zoeken van verbinding met bijvoorbeeld opdrachtgevers en andere klanten.

Het boek is goed geschreven en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die meer wenst te weten over de vraag hoe je je hart in je bedrijf kunt leggen. Het is daarmee een inspiratiebron voor ondernemerschap. Het pretendeert geen wetenschappelijke diepgang, maar is veel meer een stimulans voor bezield ondernemerschap. Enige voorkennis is voor het lezen niet vereist. 

Ingrid van Otterlo

NBD|Biblion recensie

Related posts:

Pin It on Pinterest

Share This