Over mij

Mijn naam is Simone Nijboer.

 

Ik werk sinds 1993 met heel erg veel plezier als coach in mijn eigen praktijk. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond: ik studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en deed daarnaast opleidingen op het gebied van psychosociale therapie, systemisch werken, stembevrijding en geestelijke begeleiding. 

Een belangrijk thema in mijn hele leven is wat ik bij gebrek aan een beter woord ‘spiritualiteit’ noem. Mijn vroegste herinneringen zijn doorspekt met de ervaring dat het leven een diepte heeft die niet met woorden uit te drukken is. Ik raak de verbinding ermee soms kwijt, maar hervind hem steeds opnieuw: onder andere in de natuur en in het schilderen.

Ik vind inspiratie bij hedendaagse mystici als Eckhart Tolle bijvoorbeeld, maar ook laat ik me inspireren door onder andere de non-dualiteit (bijvoorbeeld via Rupert Spira), het boeddhisme en christelijke mystiek.


Grondtoon

De ‘grondtoon’ van mijn coachingswerk is altijd geweest datgene wat de mystici al zeiden: het leven is één ondeelbaar geheel. Het geklungel en het geworstel zijn net zozeer onderdeel van het volle leven als het succes en de glorie. Volmaaktheid en onvolmaaktheid horen bij elkaar en doordringen elkaar. Goddelijkheid en menselijkheid zijn niet te scheiden.

Wat het leven en daardoor ook het werk soms zo complex maakt, is dat mensen (en daarop ben ik zelf geen uitzondering) hun leven maar al te makkelijk als een groot zelfverbeteringsproject zien. Iets waar altijd aan gewerkt moet worden om de moeite waard te zijn. Iets waarin je wat moet zien te bereiken en ‘iemand’ moet zien te worden, omdat het zó niet goed genoeg is.

Meer en meer voel ik: het is prachtig als je resultaten behaalt of mooie veranderingen doorvoert. Maar als de onderliggende vooronderstelling blijft dat pas als je dáár aangeland bent het leven werkelijk waardevol is, dan draag je water naar de zee.

Coaching

Er is altijd een diepere laag, een dieper Ik, waarin je kunt landen. Een ruimte waarin niets een probleem is, en waarin alles mag zijn wat het is. Die ruimte steeds weer opnieuw ontdekken - dat is voor mij het doel van coaching. En van daaruit plannen maken, doelen stellen, en ze halen ook!

 

Mysterie

Het leven is een mysterie, iets dat nooit vastgepind kan worden, wat nooit met een theorie of een concept te vangen is. Je hoeft niet per se naar de kerk, naar de meditatieretraite of naar het klooster om het wonder van het leven te ervaren. Ook hier, middenin het chaotische huishouden, middenin de rechttoe-rechtaan Vinexwijk, en midden tussen de zware boodschappentassen voltrekt zich het wonder van het leven.

Ik hoef mijn leven niet in tweeën te splitsen: datgene waar ik ontevreden over ben en datgene wat wel goed loopt. Alles is onderdeel van deze ene goddelijke werkelijkheid, en niets is daarvan uitgesloten. Er is geen streep waar ik overheen moet zien te komen. Ik hoef nergens heen, want ik ben al ‘thuis’. Ik hoef niet ‘iemand’ te worden, want ook zó ben ik al een compleet mens.

Dit inzicht ervaar ik als een grote bevrijding. Ik raak dit inzicht overigens ook keer op keer weer kwijt. En ten diepste doet ook dat nergens iets aan af.

 

 

Kan ik iets voor je betekenen? Neem gerust contact op!

 

Simone

 

Pin It on Pinterest