Verlangen als motor voor creatieve groei

Blog

Beginnen te luisteren naar het verlangen dat sluimert op de bodem van je ziel is als het wakker kussen van Doornroosje. Honderd jaar lag zij te slapen in een kasteel vol met doornige rozen. Haar leven nog voor zich, haar potentie nog onontwikkeld, haar kwaliteiten nog niet zichtbaar voor de wereld.

En het is niet vreemd dat we aarzelen om Doornroosje wakker te kussen. Want werkelijk gaan luisteren naar het verlangen van je ziel betekent ook gaan voelen wat je mist. Verlangen gaat niet alleen over datgene wat je heel graag wilt, maar ook over onvervuldheid. En soms is het uiterst pijnlijk om dat gemis te voelen en prikken de doornen je tot bloedens toe.

Maar het negeren of toedekken van dat diepe verlangen zet je levensgeluk en je vitaliteit op het spel! Verlangens, hoe onhaalbaar en onredelijk ze ook lijken, zijn een uiting van pure levenslust. Van onversneden zin om te leven!

Wie de stap zet om een creatief project in de wereld te zetten (het schrijven van een boek, het starten van een bedrijf, het een nieuwe richting geven van je leven) weet alles van verlangens. Want zonder diep verlangen begin je niet aan zo’n avontuur…

Toch kunnen de diepe verlangens die aan jouw project ten grondslag liggen in de loop van de tijd onder het stof raken. Woorden als ‘redelijkheid’ en ‘haalbaarheid’ overstemmen het lied van verlangen dat steeds zachter klinkt.

En dat is jammer, want juist die verlangens zijn zo wezenlijk voor jouw specifieke project! Ze vormen de motor voor creatieve groei. En als je goed naar ze luistert geven ze onmiskenbare aanwijzingen in welke richting jouw leven zich wil ontwikkelen.

  • Maak eens een lange lijst van verlangens. Alle verlangens mogen erop. Misschien sta jij jezelf geen materiële verlangens toe? Zet ze er toch maar op… Alle ‘onhaalbare’, ‘onredelijke’, ‘ongepaste’ verlangens? Ook!
  • Naar welke ‘zielskwaliteiten’ verlang jij in je leven? Vertrouwen? Humor? Verbondenheid? Overvloed? Verbondenheid? Ruimte? Creativiteit?
  • Als je je diepste verlangen zou volgen, hoe zou jouw leven zich dan ontvouwen?

 

Zonnige groet,

Simone

 

 

Verantwoording foto: www.flickr.com. Bordje van Verlangen, door Gerard Stolk.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related posts:

Pin It on Pinterest

Share This