Comparison is the thief of joy

Comparison is the thief of joy

Comparison is the chief of joy Heel letterlijk vertaald betekent dit: ‘Vergelijken is de dief van vreugde’. Met andere woorden: als je je vergelijkt met anderen, dan vergaat de lol in datgene wat je doet je maar al te makkelijk. Als je ziet dan een ander iets heeft...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 10

10. Start     De e-course Van Wens naar Werkelijkheid loopt ten einde:   Je hebt je project gedefinieerd Je hebt potentiële hindernissen en angsten geïnventariseerd Je hebt je motivatie geformuleerd, Je hebt een uitgebreide brainstorm gedaan Je hebt...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 9

9. Commitment     Een creatief project vergt een duidelijk commitment. Als je je niet van harte aan een project committeert, dan zal je plan bij enige tegenwind stranden. Zo ligt het nu eenmaal. Als je op je best bent, je bent enthousiast en je hebt er zin...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – dag 8

8. Accountability     Creëren kan namelijk als een eenzaam proces voelen. Zeker in het begin, als je eigenlijk nog helemaal niet weet waar je mee bezig bent, en er soms nog nauwelijks woorden aan kunt geven, is het enorm behulpzaam als je weet dat er mensen...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid-dag-7

7. Verslaglegging     Je creatieproces kan maar al te gemakkelijk iets heel vluchtigs hebben. Niet elke dag ben je met een concreet eindproduct bezig.   Je kunt een week lang intensief met je creatieproces bezig zijn geweest en voor je gevoel grote...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 6

6. Structuur     Een creatief project daadwerkelijk realiseren is pas mogelijk als je er regelmatig (het liefst elke dag) aan werkt. En hier zit hem de kneep: zolang de gewoonte om dagelijks of in elk geval regelmatig aan je project te werken nog niet...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 5

5. Inzoomen     Het mooie van een groot creatief project definiëren, is dat het de grote lijn aangeeft van een verandering, die je in wilt zetten. Maar het lastige daarvan is, dat de stap zetten van zo’n mooi groot plan, van de droom die je hebt, naar de...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid Dag 4

4. Brainstorm     In deze module ga je een uitgebreide brainstorm doen, die kan dienen als springplak voor het creatieve proces. Je gaat kijken of je zoveel mogelijk aspecten van je creatieve project boven water kunt krijgen en op kunt schrijven. Zo blijft...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 3

3. Motivatie     Module 3 van Van Wens naar Werkelijkheid gaat over: waarom wil je dit project eigenlijk? Waarom word je er zo enthousiast van? Wat gaat het je brengen? Of: wat ga je missen als je het niet gaat doen?   Dit vaststellen is belangrijk,...

read more

Van Wens naar Werkelijkheid – Dag 2

2. Hindernissen     Er is een grote kans dat je creatieve project niet zonder slag of stoot zal gaan. Als je werkelijk niets in de weg zat, dan zou je je project waarschijnlijk al lang in gang hebben gezet. (Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat jou maar...

read more

Welkom op mijn blog!

  • Levenskunst & Spiritualiteit
  • Creativiteit en Productiviteit
  • Blogging & Business

Pin It on Pinterest